MIEJSCE

Szczyrk

DATA

21 luty 2021

GODZINA

8.00
Egzamin wstępny

Egzamin wstępny z narciarstwa

Egzamin wstępny

Narciarstwo – kandydaci powinni wykazać się umiejętnością jazdy na nartach na poziomie Pomocnika Instruktora PZN – egzamin odbędzie się na trasach COS Skrzyczne
Topografia – kandydaci powinni wykazać się znajomością gór Polski, a w szczególności terenu działania Grupy Beskidzkiej GOPR – poziom Przewodnika Beskidzkiego III klasy.

Wymagania formalne:
Złożenie osobiście lub pocztą do CSR Szczyrk, ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. następujących dokumentów:
* Formularz zgłoszeniowy kandydata do GB GOPR
* Opinia dwóch członków rzeczywistych (ratowników) GB GOPR
* Podanie o przyjęcie do GB GOPR
* Zaświadczenie lekarskie
* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
* 2 zdjęcia legitymacyjne

WAŻNE!!!
Niedostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów do 31 grudnia 2020 r. będzie skutkował niedopuszczeniem kandydata do egzaminu.

Forma egzaminu:
Narciarstwo – egzamin będzie polegał na zaprezentowaniu kilku wybranych ewolucji np.:
* Jazda pługiem do zatrzymania
* Łuki płużne
* Ześlizg boczny i skośny
* Skręt równoległy długi
* Śmig
* Jazda terenowa – jazda poza trasą
Topografia – egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, panoramy, znajomość mapy).

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydaci zostają przyjęci na staż ratowniczy, podczas którego mają:
- Zaliczyć szkolenie – ratownictwo narciarskie (luty)
- Odbyć dyżury na stacjach ratunkowych (8 dyżurów – wg. karty stażowej – do końca sierpnia 2021r.)
- Zaliczyć test kondycyjny – bieg na Skrzyczne w limicie czasu: 30 minut + wiek na trasie CSR Szczyrk – Skrzyczne

Po zaliczeniu stażu kandydaci zostają przyjęci w poczet Ratowników Kandydatów GB GOPR.

Szczegółowe informacje:
Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR – Maciej Stanisławski
email: egzamin@beskidy.gopr.pl, Tel. 604 504 334

Kroki

Co musisz wykonać, aby zostać Ratownikiem Kandydatem Grupy Beskidzkiej GOPR ?

1

DOKUMENTY

Złóż w terminie wszystkie wymagane dokumenty.
2

EGZAMIN

Zdaj egzamin z narciarstwa i topografii.
3

STAŻ

Zalicz pozytywnie okres stażowy.
GB GOPR
STACJA CENTRALNA

Dębowa 2, 43-370 Szczyrk
Biurowe godziny pracy: 
8.00-16.00 | PN -PT |