Projekt termomodernizacji w GB GOPR

Termomodernizacja

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa –Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza AntykryzysowaPakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa.
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.
Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.
Efektem realizacja projektu będzie zwiększenie skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

MTA

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.
Partnerzy projektu:
1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
2) Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
3) Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu,
4) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
5) Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –Grupa Podhalańska,
6) Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –Grupa Krynicka,
7) Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –Grupa Beskidzka,
8) Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –Grupa Jurajska,
9) Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
10) Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
11) Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
12) Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
13) Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN i w całości finansowany jest ze środków unijnych.
Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. - 28.02.2021 r.

W ramach projektu Grupa Beskidzka GOPR planuje zakupić sprzęt medyczny oraz środki ochrony osobistej dla ratowników, w tym: zestawy ochrony osobistej, maski z filtrem N95, półmaski wielokrotnego użytku + filtry, gogle ochronne, rękawice nitrylowe, urządzenie do dezynfekcji karetek górskich + środek dezynfekcyjny do urządzenia, pojemniki na odpady skażone, płyny do dezynfekcji powierzchni/przedmiotów, lampy wirusobójcze oraz termometry bezdotykowe. 

GB GOPR
STACJA CENTRALNA

Dębowa 2, 43-370 Szczyrk
Biurowe godziny pracy: 
8.00-16.00 | PN -PT |