O nas

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie kultury fizycznej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881), obejmujące swymi działaniami teren Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich.

Oprócz zasięgu ogólnokrajowego, może działać poza granicami państwa, gdyż jest reprezentantem polskiego ratownictwa górskiego w organizacjach zagranicznych i międzynarodowych.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2012 roku, a swoje zadania wykonuje poprzez 7 Grup Regionalnych: beskidzką, bieszczadzką, jurajską, karkonoską, krynicką, podhalańską oraz wałbrzysko – kłodzką. Obszar jaki zabezpiecza to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko – Częstochowską do Bieszczad. Łączna powierzchnia rejonu działania to blisko 20.400 km2, a w tym 7200 km szlaków turystycznych.

Grupa Beskidzka GOPR jest jedną z 7 grup regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działa na obszarze 2160 km2 położonym w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Małym i Makowskim. W ramach granic wyżej wymienionego obszaru znajduje się 1450,1 km szlaków turystycznych, w tym 532,5 km w Beskidzie Śląskim, 323,4 km w Beskidzie Małym, 594,2 km w Beskidzie Żywiecki i Makowskim. W kontekście administracji państwowej, teren Grupy leży na terenie Województwa Śląskiego, w powiatach: Cieszyńskim, Bielsko-Bialskim i Żywieckim, Województwa Małopolskiego, w powiatach: Wadowickim, Suskim i Nowotarskim.

Organizacyjnie Grupa Beskidzka dzieli się na 6 sekcji operacyjnych: Cieszyn, Bielsko-Biała, Szczyrk, Wadowice, Żywiec oraz Babia Góra.

Działalność ratownicza na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego rozpoczeła się w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w ramach funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) i Beskidenverein. W roku 1930 powstało Krakowskie Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa i wraz z Polskim Związkiem Narciarskim (PZN), na terenie polskich gór, zaczęło tworzyć sieć stacji ratowniczych wyposażonych w odpowiedni sprzęt ratowniczy i medykamenty. W Beskidach, pierwsze takie stacje, powstały na przełomie lat 1933 i 1934 na Hali Miziowej pod Pilskiem oraz na Markowych Szczawinach pod Babią Górą. W lutym 1937 roku powstał Związek Babiogórskiego Pogotowia Ratunkowego przy Komisji Klimatycznej w Zawoji, który to do czasów II Wojny Światowej był głównym organizatorem ratownictwa w masywie Babiej Góry. II Wojna Światowa zniszczyła cały dorobek ratownictwa beskidzkiego. W latach od 1947 do 1952 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) zorganizowało kursy ratownictwa górskiego w Beskidach. Dnia 25 listopada 1952 roku powstało Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (BOPR). Ostatecznie, na koniec roku 1952, na Walnym Zjeździe Delegatów TOPR, oraz powstałych kolejno organizacji regionalnych pogotowia górskiego w Polsce, utworzono jednolitą organizację Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), zrzeszającą wszystkie grupy regionalne w całej Polsce. W Beskidach powstała wówczas Grupa Beskidzka GOPR, która działa do dnia dzisiejszego, jako jedna z siedmiu grup regionalnych GOPR’u.

Grupa Beskidzka GOPR działa na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego oraz Małego, a także zachodniej części Beskidu Makowskiego.
Teren jest podzielony na 6 obszarów podlegających właściwym sekcjom operacyjnym:

Sekcja Bielsko – Biała – działa na terenie Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego.
Sekcja Babia Góra – działa na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Pasma Jałowieckiego (do 2001 roku funkcjonująca pod nazwą Sekcji Suskiej).
Sekcja Cieszyn – działa na terenie Beskidu Śląskiego.
Sekcja Wadowice – działa na terenie Beskidu Małego.
Sekcja Żywiec – działa na terenie Beskidu Żywieckiego.
Sekcja Szczyrk – działa na terenie Beskidu Śląskiego.

Szymon Sapeta - Prezes Zarządu (SO Żywiec)
Maciej Sadłek– V-ce Prezes Zarządu (SO Szczyrk)
Tomasz Lipka – V-ce Prezes Zarządu (SO Babia Góra)
Grzegorz Gawłowski  – Sekretarz Zarządu (SO Cieszyn)
Bartłomiej Skoczylas – Członek Zarządu (SO Wadowice)
Łukasz Twardowski – Członek Zarządu (SO Bielsko-Biała)
Mateusz Micor – Członek Zarządu (SO Żywiec)

Przełożeni Służby Górskiej
Marcin Szczurek – Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR
Tomasz Jano – Z-ca Naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR
Arkadiusz Śleziona – Z-ca Naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR

Kierownicy Sekcji Operacyjnych Grupy Beskidzkiej GOPR:
Grzegorz Gawłowski – Kierownik SO Cieszyn
Ryszard Kurowski – Kierownik SO Szczyrk
Adam Tyszecki – Kierownik SO Bielsko-Biała
Piotr Asman – Kierownik SO Wadowice
Tomasz Lipka – Kierownik SO Babia Góra
Mateusz Micor – Kierownik SO Żywiec

Pion szkoleniowy
Grzegorz Michałek – Szef Szkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR

GB GOPR
STACJA CENTRALNA

Dębowa 2, 43-370 Szczyrk
Biurowe godziny pracy: 
8.00-16.00 | PN -PT |