PRZETARGI

GB GOPR

Przedłużenie terminu składania ofert: do dnia 07.07.2023 r. (piątek)


Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją energetyczną wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR.

Dostawa pojazdu specjalnego – terenowej karetki górskiej dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Beskidzkiej

Ogłoszenie o naborze partnera projektu - Stacja Beskidy